Ogólne warunki gwarancji

24ro miesięczną gwarancją objęte są wszystkie podzespoły wykonane przez firmę Orbitec. Gwarancja rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez zestaw magazynu Orbitec. Od tej chwili mają Państwo zapewnione :

  • Bezpłatne usunięcie ewentualnych zakłóceń
  • Bezpłatną wymianę uszkodzonych części, z wyjątkiem części eksploatacyjnych
  • Bezpłatne i profesjonalne usługi serwisowe
  • Gwarancji nie podlegają wady sprzętu, które powstały w skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niezgodnego z instrukcją obsługi
  • Gwarancji nie podlegają części eksploatacyjne takie jak np.: dysze ceramiczne, elektrody wolframowe itp.
  • Warunkiem gwarancji jest to, że zestaw posiada wszystkie oryginalne części firmy Orbitec.

Mamy nadzieję, że w przypadkach niejasnych i spornych, rozstrzygnięcie będzie następowało za porozumieniem stron. Wszelkie tego typu sytuacje będziemy rozwiązywać na bieżąco. Czas jaki przysługuje nam na usunięcie awarii wynosi 14 dni od daty zgłoszenia usterki.